گروه آموزشی 3 درصد / 3 درصد / آموزش مهارت های زندگی

همه ما با ضعف هایی در مهارت های اصلی زندگی خود مواجهیم. در اپلیکیشن 3 میم می توانید با استفاده از آموزش های این گروه آموزشی حرفه ای، مهارت های زندگی خود به خصوص فن بیان را ارتقا بخشید.

ویژگی توضیح