هومن مقدم / هومن تیچر / آموزش زبان انگلیسی

امروزه وجود زبان انگلیسی به عنوان یکی از پرکاربرد ترین زبان ها برای تبادل نظر و بحث و صحبت، یادگیری این زبان را برای بسیاری از افراد ضروری کرده است. با آموزش های کاربردی استاد هومن مقدم در اپلیکیشن هومن تیچر نگرانی یاد نداشتن زبان انگلیسی را برای همیشه از بین ببرید.

ویژگی توضیح