خانم مهدی نژاد / بلدشم / آموزش تهیه صنایع دستی

بلدشم یکی از اپلیکیشن های آموزشی در زمینه صنایع دستی مانند زیورآلات می باشد که با استفاده از این اپلیکیشن و آموزش های خانم مهدی نژاد می آموزید چگونه در منزل زیورآلات بسازید و حتی از این راه کسب درآمد کنید.

ویژگی توضیح