خانم شانعی – آوینه – توسعه فردی

فرقی نمیکند به دنبال ایجاد یک رابطه موفق هستید یا هدفتان مدیریت یه کسب و کار موفق یا یادگیری مهارتی تازه هستید. در هر حال باید برای یادگیری و توسعه علم و دانش دیدگاه باز و مثبتی داشته باشید. در اپلیکیشن آوینه به خودتان کمک کنید تا در تمام جنبه های زندگی پیشرفت کرده و به موقعیت دلخواهتان دست یابید.

ویژگی توضیح