اقای فروجی – نیمکت – طراحی و نقاشی

یکی از سخت ترین هنرهایی که به راحتی نمی توان با آموزش های آنلاین آنرا فرا گرفت هنر نقاشی و طراحی است اما در اپلیکیشن نیمکت با آموزش های استاد فروجی می توانید به کاربردی ترین شکل ممکن، این هنر را فرا گیرید.

ویژگی توضیح